می خواستم که حکاکی روی هر یه قلم انجام بشه
روی روان نویس کلمه Resumption
روی خودکار و اتود کلمه Dr.Harandi
و خواهش می کنم تا یکشنبه به دست من برسه چون ایشون دارن می رن از اینجا و بعد از این تاریخ فایده ای نداره