با سلام

روی خودکار این عبارت حک شود : A.Mokhtari

ممنونم