حساب کاربری

یا

روز جهانی خنده

فاقد دیدگاه

روز جهانی خنده

روز جهانی خنده
تاریخچه روز جهانی خنده  روز جهانی خنده توسط دکتر مادان کاتاریا که بنیانگذار حرکت جهانی یوگای خنده بود، در سال ۱۹۹۸ شکل گرفت. لذا از آن پس هر ساله در اولین یکشنبه ماه می در سراسر جهان در این روز ...
ایران پنز