حساب کاربری

یا

خودکار و مداد

مقایسه خودکار با مداد
استفاده از کدام یک بهتر است؟ اکثریت دانش اموزان اولین سال های تحصیل خود در مقاطع ابتدایی را با مداد میگذارنند. حتی زمانی که کودکی شروع به نقاشی کردن می کند ابتدا از مداد استفاده می کند. نه اتود و ...
arashtorkaman